Home / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Chuỗi công ty con

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thiên Phú Hưng Địa chỉ: 40KT3, khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 06503 777 696 – 06503 946 038 – Fax: 06503 777 078 Email: hungtran.1973@yahoo.com Website: www.thienphuhung.com – www.thienphuhung.vn

Read More »